תשתית אקוסטית, 3 מ"מ, אריחים, ירוק.

מיועד להתקנת פרקט לימנציה, 5 מ"ר בחבילה

הזן את גודל החלל

תשתית אקוסטית, 3 מ"מ, אריחים, ירוק.